Herroepingsrecht

Consumenten hebben het recht op herroeping bij levering van diensten resp. verkoop op afstand (deze regel geldt niet voor geïnstalleerde schakelmateriaals). Toch merken wij dat er nogal wat verwarring is over de rechten die u als consument heeft. Een aantal consumenten staan erop dat zij na intensief gebruik van een schakelmateriaal of groepenkast nog steeds recht hebben op hun herroepingsrecht. Helaas werkt het niet zo. Hier de uitleg. 

Herroepingsrecht bij levering van producten

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. U kunt online in uw account deze retour aanmelden en heeft vervolgens na goedkeuring 14 dagen om het product terug te sturen.
  2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wij zullen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen nadat u melding heeft gemaakt dat u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht het volledige aankoopbedrag, met inbegrip van de eventuele verzendkosten van de heenzending, aan u retourneren. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

    Let op! U dient het product retour te sturen naar ons kantooradres in Stiens. Het retourneren van het pakket gebeurd op eigen verantwoordelijkheid. U kunt er zelf voor kiezen met welke verzender u het pakket retourneert of dat u het pakket eigenhandig terugbrengt. Tijdens het retourneren draagt u als consument het risico voor vermissing of beschadiging. Wanneer het product reeds beschadigt is tijdens ontvangst dan adviseren wij u eerst contact met ons op te nemen en door middel van foto’s bewijs te leveren van de beschadigingen.

    De retourkosten zijn voor uw eigen rekening. Kiest u ervoor om te retourneren via een pakketservice, dan kan dit bijvoorbeeld via Postnl. De tarieven die Postnl hanteert variëren tussen de €3,90 voor een brievenbuspakket tot 13,25 voor een pakket van max. 30 kilogram. Voor meer info over verzendtarieven bij Postnl verwijzen we u graag naar de tarievenkaart. Wanneer het pakket zwaarder is dan 30 kilogram of buitengewone maatvoering heeft, adviseren wij u het pakket via de service van Brenger.nl te versturen. De minimale afhaalkosten die Brenger.nl hanteert variëren tussen de €28,90 voor het noorden en €81,80 voor het zuiden van het land. Afhankelijk van de maatvoering, gewicht en de toegankelijkheid van de afhaling kunnen kosten oplopen tot ca. €300,00 per afhaling.

Uitleg herroepingsrecht

Tijdens de bedenktijd heeft u als consument het recht om de zaak te beoordelen en te proberen zoals u dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat hij het geleverde product ook zal mogen uitpakken zoals u dat in de winkel ook zou mogen. Zolang u als klant echter nog niet besloten heeft het product te houden, mag u het product weliswaar proberen, echter NIET gebruiken. 

Voorbeelden
Een kledingstuk mag men passen, maar niet gaan dragen. Een wasmachine mag men bekijken, etc maar men mag er geen wasjes mee draaien. Een paar schoenen mag men passen, maar men mag er geen wandeltochten mee houden.  

Dit betekent dat u een groepenkast of schakelmateriaal mag uitpakken om te bekijken. Er mag echter niets mee worden gedaan dat de 'nieuwstaat' van het product aantast. Intensief gebruik tast de nieuwstaat wel aan en is derhalve niet toegestaan.
Een groepenkast of schakelmateriaal mag dus uitgepakt worden, echter niet opgehangen/ bevestigd worden. Wij adviseren u zodoende ook om ontvangen producten voor bevestiging goed te controleren. Het product gebruiken is niet nodig om de juistheid of eigenschappen van de geleverde producten te controleren. Doe u dit toch, dan treedt waardevermindering in en bent u daarvoor aansprakelijk. Deze waardevermindering kan oplopen tot 100% omdat de producten soms geheel niet meer te verkopen zijn.

Gebruik maken van uw herroepingsrecht

Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht dan doet u dat door terugzending van het product binnen de bedenktijd (14 dagen) of door een verklaring gericht aan de verkoper te sturen binnen de bedenktijd (14 dagen). U kunt de retouren online aanmelden, dit kan in uw account door te klikken op "Retour" of klik hier. Wij zullen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen nadat u melding heeft gemaakt dat u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht het volledige aankoopbedrag, met inbegrip van de eventuele verzendkosten van de heenzending, aan u retourneren. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Let op! U dient het product retour te sturen naar ons kantooradres in Stiens. De retourkosten zijn voor uw eigen rekening.

 

Product en verpakking zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat

Indien u een product koopt en u bent er niet zeker van dat u het product wilt houden dan raden wij u aan voorzichtig om te springen met het product en de verpakking. Indien u namelijk WEL gebruik maakt van uw herroepingsrecht dient u als consument het product en de verpakking zo veel als redelijkerwijs mogelijk is in de oorspronkelijke staat bij ons aan te leveren. 

Het retouradres is:  
Elektratotaal
Seeduker 4
9051 VB  Stiens
Tel: 0518-411659 (ma-vr 08:30 - 17:00 uur)

We verzoeken u vriendelijk om bij het te retourneren product een begeleidend schrijven in te sluiten. Dit formulier kunt u uitprinten zodra u de retour heeft aangemeld in uw account. Vermeld hierbij uw IBAN nummer (indien eea gecrediteerd dient te worden).  Wij betalen u namelijk terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Een modelformulier voor herroeping vindt u bij de algemene voorwaarden, onderaan op deze pagina en wordt tevens per e-mail toegezonden. 

 


Ruilen tegen nieuw product

Als particulier heeft u het recht om, zoals bovenstaand genoemd, producten binnen 14 dagen te retourneren. Wij als installateur kunnen de producten niet retourneren. Zodoende kan ook bij een aanvullende nieuwe bestelling het foutief bestelde product niet omgeruild worden. Ter aanvulling: wanneer u dus bijv. een 5 groeps groepenkast besteld maar bij nader inzien een model van 6 groepen benodigd bent, dient u de groepenkast met 5 groepen te retourneren naar ons adres en zullen wij een zending aanmaken voor een groepenkast met 6 groepen. Deze kunnen dus niet gelijktijdig omgeruild worden (bij levering van de 6 groeps groepenkast wordt het model met 5 groepen dus niet meegenomen door de chauffeur).

Ter aanvulling: Wanneer u gebruik maakt van uw herroepingsrecht en producten retourneert, komt de financiering ook te vervallen.

 


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer]    [ geografisch adres ondernemer]    [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]    [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]     
b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende    de verkoop van de volgende producten: 
[aanduiding product]*    de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*    de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,    herroept/herroepen*         
c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]   
d. [Naam consumenten(en)] 
e. [Adres consument(en)] 
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

Let op! U dient het product retour te sturen naar ons kantooradres in Stiens. Het retourneren van het pakket gebeurd op eigen verantwoordelijkheid. U kunt er zelf voor kiezen met welke verzender u het pakket retourneert of dat u het pakket eigenhandig terugbrengt. Tijdens het retourneren draagt u als consument het risico voor vermissing of beschadiging. Wanneer het product reeds beschadigt is tijdens ontvangst dan adviseren wij u eerst contact met ons op te nemen en door middel van foto’s bewijs te leveren van de beschadigingen.

 

De retourkosten zijn voor uw eigen rekening. Kiest u ervoor om te retourneren via een pakketservice, dan kan dit bijvoorbeeld via Postnl. De tarieven die Postnl hanteert variëren tussen de €3,90 voor een brievenbuspakket tot 13,25 voor een pakket van max. 30 kilogram. Voor meer info over verzendtarieven bij Postnl verwijzen we u graag naar de tarievenkaart. Wanneer het pakket zwaarder is dan 30 kilogram of buitengewone maatvoering heeft, adviseren wij u het pakket via de service van Brenger.nl te versturen. De minimale afhaalkosten die Brenger.nl hanteert variëren tussen de €28,90 voor het noorden en €81,80 voor het zuiden van het land. Afhankelijk van de maatvoering, gewicht en de toegankelijkheid van de afhaling kunnen kosten oplopen tot ca. €300,00 per afhaling.